Missie

TomarWonen staat voor Uw nieuwe thuis met zorg.

TomarWonen bied een beschermde woonomgeving voor ouderen met een dementie. 

Dit wordt een vertrouwde en veilige omgeving waar wij u service en professionele zorg bieden. Het omvat daarmee een volledige serviceverlening voor wonen, zorg en welzijn die de bewoner wenst en verdient.

Wij proberen samen met u een woonomgeving te creëren die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen.

Visie

Met onze betrokken medewerkers werken we aan een vertrouwde omgeving die zoveel mogelijk aansluit op de omgeving die de bewoner wenst. Hierbij zijn kwaliteit van leven zoals warmte, gezelligheid, zinnigheid en  veiligheid belangrijke onderdelen.

Ook mantelzorg en vrijwilligers zijn voor TomarWonen zeer belangrijk. Ze zijn voor de bewoners vertrouwd en weten hen comfort te bieden. Tomarwonen bouwt graag een goede relatie met hen op.

Een goede relatie met betrokkenen is essentieel om de gestelde missie te realiseren.

Om onze medewerkers te blijven ontwikkelen worden zij regelmatig geschoold en getoetst op gewenste vaardigheden.

Kernwaarden

De kernwaarden van TomarWonen zijn:

Veiligheid, liefde, respect, integriteit en bekwaamheid.

Onze gekwalificeerde opgeleide medewerkers krijgen extra trainingen in hun benadering, omgang en communicatie met de ouderen met een dementie. Naast de basiszorg zetten zij zich in om de bewoners de gewenste extra's te bieden. Wij willen dat alle bewoners, mantelzorgers, familieleden, werknemers en overige bezoekers zich bij ons welkom, gerespecteerd en veilig voelen.