Marjon

Als manager zorg is Marjon verantwoordelijk voor de kern van Tomar, namelijk de zorg en begeleiding voor onze bewoners. Dit doet ze onder anderen door sturing, ondersteuning en begeleiding te geven aan het verplegend en ondersteunend personeel.