Skip to content

Mevrouw is gek op dieren en helpt graag met de verzorging van de kippen

MISSIE EN VISIE

“Een fijn en gezellig leven met de hoogste kwaliteit”

 

Tomar ziet het wonen in een vorm van kleinschaligheid als een middel om te bereiken wat het hart is van onze missie. De missie van Tomar is het realiseren van een fantastische leef-, en woonomgeving voor ouderen met een zorgvraag. 

Tomar wil als organisatie graag een bijdrage leveren aan de realisatie van goede en veilige woonomgevingen voor de ouder wordende mens met passende oplossingen en ondersteuning in hun zorgcarrière. Ook vindt Tomar dat dit bereikbaar moet zijn voor een groot publiek. Tomar heeft daarom als visie het bereikbaar en realiseerbaar maken van waardevolle particuliere kleinschalige woonvormen voor de oudere met of zonder zorgvraag.

De missie en visie van Tomar staan op de volgende kernwaarden die door de organisatie heen stromen:

Veiligheid, liefde, respect, integriteit en bekwaamheid

Onze gekwalificeerde opgeleide medewerkers krijgen trainingen in hun benadering, omgang en communicatie met de ouderen met een dementie. Naast het geven van de basiszorg zetten zij zich in om de bewoners de gewenste extra’s te bieden. Wij willen dat alle bewoners, mantelzorgers, familieleden, werknemers en overige bezoekers zich bij ons welkom, gerespecteerd en veilig voelen.

 

“Bij Tomar voelen bewoners, mantelzorgers en medewerkers zich gewaardeerd, geborgen en geliefd.”