CORONA UPDATE FEB 2022

Beste familie, contactpersonen en bezoekers,

Eind februari 2020 brak in Nederland en Europa de ellende los rondom het Corona virus. Begin Maart 2020 hebben wij uit voorzorg de deuren van Tomar gesloten voor bezoek en familie. Een zeer heftige periode volgde voor zowel jullie als familie en naasten van onze bewoners, alsook voor ons als Tomar team. De dagen en maanden gleden voorbij en diverse openstellingen en sluitingen hebben hierbij de revue gepasseerd. Ondanks allerlei dingen die niet mochten hebben we op bijzondere en noodzakelijke momenten gezocht naar de juiste oplossing om contact wel mogelijk te maken. In onze ogen is dat altijd in goed overleg gelukt en hebben we de menselijkheid binnen onze organisatie kunnen behouden.

Trots zijn we ook op het feit dat we tot op heden het virus buiten de deur hebben weten te houden. Dit was niet mogelijk zonder de zorgzaamheid, oplettendheid en medewerking van u als familie en contactpersonen. Samen met het hele team hebben we hard gewerkt om onze bewoners en onszelf veilig en gezond te houden. Soms was dit niet makkelijk, maar in gesprek met elkaar is er altijd respect en begrip geweest. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is iets wat zeer uniek is binnen onze sector, namelijk tot op heden geen enkele interne besmetting.

Het goede nieuws voor ons als maatschappij is dat Nederland gefaseerd in 1,5 week weer volledig open zal gaan. Het virus is helaas niet weg en de besmettingen zijn ook nog in zeer hoge mate aanwezig. Echter zijn de gevolgen van besmetting voor gezonde mensen steeds minder heftig en is de druk op de ziekenhuizen onder controle. Het virus blijft echter wel een bedreiging en gevaarlijk voor minder gezonde en ook oudere mensen. We zullen daarom nog steeds onze bewoners en collega’s zo veel mogelijk beschermen. Dit is een wens alsook een verplichting voor Tomar.

Per vandaag gaan we als Tomar mee in de Landelijke en algemene maatregelen. Dat betekent allereerst dat er geen restrictie is op het aantal bezoekers. Wel vragen we u om het aantal bezoekers te beperken per keer. Bezoek is mogelijk op het appartement of in een lege woonkamer of keuken op de 1e of 2e verdieping dit om groepsgrootte te beperken. Registratie is niet meer nodig bij binnenkomst. Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht, maar wordt wel geadviseerd en gewaardeerd. Met het personeel is afgesproken dat zij bij persoonlijke verzorging waarbij ze dicht bij de bewoner bezig zijn een mondmasker dragen. De keuze is verder vrij en we doen hierbij een beroep op ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Wel vragen we u om bij binnenkomst de handen te desinfecteren en uiteraard om thuis te blijven bij klachten of een positieve (zelf)test.

Wat vragen we van familie en bezoekers per 18-02-2022:

  • Bezoek op appartement of in een lege woonkamer/keuken op de 1e of 2e
  • Probeer het aantal bezoekers beperkt te houden.
  • Een mondmasker is geadviseerd en beschikbaar bij de ingang.
  • U desinfecteert uw handen met alcohol bij binnenkomst.
  • Blijf thuis bij klachten of een positieve (zelf)test

Het verleden heeft laten zien dat we met elkaar de omgeving veilig kunnen houden, daarom gaan we ook vol vertrouwen deze nieuwe fase in.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Vriendelijke groet,

Team TomarWonen.