Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. Om de beste zorg te kunnen verlenen verschilt de zorg per bewoner soms enorm. Voor de ene bewoner is dit het beste en voor de ander dat. Dit ligt allemaal aan de vorm van dementie die zij hebben, hun gewoontes en de fase van de dementie waar ze zich op dat moment in begeven.

 • De meest voorkomende vormen van dementie zijn:
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Fronto-temporale dementie
 • Lewy body dementie

Hier een korte uitleg over de verschillende soorten dementie. Voor meer informatie over deze of andere vormen van dementie kan je bij ons terecht. Zelf graag wat meer informatie opdoen? Dan verwijzen wij je graag door naar deze website.

Ziekte van Alzheimer
Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen, problemen oplossen en een gesprek volgen.
Daarnaast krijgt hij meer moeite met bijvoorbeeld:

 • nieuwe informatie onthouden; het onthouden van wat er net gezien of gehoord is.
 • informatie onthouden die langere tijd in het geheugen zat.
 • onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
 • taal gebruiken en begrijpen. Dit heet afasie.
 • voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn.
 • handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren.
 • nadenken over situaties en deze beoordelen.

Ook kan iemand zich ook anders gaan gedragen. Zijn karakter verandert. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of hij wordt juist lusteloos. Stemmingen kunnen snel omslaan.
Bij sommige mensen met alzheimer kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

Vasculaire dementie
Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigt is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Wat vaak vooral opvalt is dat men langzamer gaat denken, spreken en handelen. Men kan zich moeilijker concentreren en moeilijker meerdere dingen tegelijk doen.
Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben, zoals wankeler of langzamer lopen. Ook kan bijvoorbeeld verlamming, of gevoelsverlies ontstaan.
Het verloop van vasculaire dementie is grillig en onvoorspelbaar. De ziekte begint vaak plotseling., bv a.g.v een CVA of hersen-infarct. Iemand met vasculaire dementie kan geleidelijk achteruitgaan, maar het kan ook plotseling slechter gaan. In deze stapsgewijze ontwikkeling kunnen er stabiele periodes zijn met weinig achteruitgang of zelfs een beetje vooruitgang.

Fronto-temporale dementie
Fronto-temporale dementie (FTD) komt vaak voor op jongere leeftijd (tussen het 40e en 60e levensjaar). Veranderingen in het gedrag vallen dan meestal als eerste op. Ook kunnen taal en spraak dan worden aangetast. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven.
Bij de gedragsvariant van FTD is te herkennen aan impulsiviteit, dwangmatigheid, ontremd gedrag en ongevoeligheid. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Grenzeloos gedrag, geen rekening houden met anderen
 • Schrokkend en veel eten, soms niet meer kunnen stoppen
 • Ongepaste opmerkingen of grapjes
 • Plotseling grote uitgaven doen
 • Impulsieve beslissingen nemen
 • Geen initiatief tonen en geen interesse hebben in anderen
 • Daarnaast krijgen mensen met FTD steeds meer moeite met plannen, organiseren en spreken. Ze hebben moeite met grammatica en formuleren daarom onjuiste zinnen. Hun woordschat wordt kleiner waardoor ze vaak niet op de juiste woorden kunnen komen. Ook hebben ze moeite met zelf spreken en het begrijpen van anderen.

Lewy body dementie
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.
Iemand met Lewy body dementie heeft in het begin geen geheugenproblemen of moeite met het uitvoeren van handelingen maar het valt vaak op dat iemand aandacht stoornissen krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen. Dit maakt het moeilijker om deze vorm van dementie te herkennen.
Het verloop van Lewy body dementie is minder duidelijk te schetsen. De ziekte is nog niet zo lang bekend, en de ziekteverschijnselen lijken gedeeltelijk op die van alzheimer en de ziekte van Parkinson. De achteruitgang bij Lewy body dementie gaat meestal sneller dan bij alzheimer.