Financiën

Vergoeding In een particulier verpleeghuis betaal je als zelfstandig bewoner voor het verblijf en de diensten die afgenomen worden. Deze kosten bestaan uit de huur van het appartement of de studio en voor de afname van diensten en hotelmatige services. De zorgvergoeding komt uit de WLZ en is vaak via PGB (persoonsgebonden budget) of VPT (volledig pakket thuis) geregeld. Om vergoeding van zorg te verkrijgen uit de WLZ moet een zorgindicatie bij het CIZ worden aangevraagd. Voor de WLZ zorg betaalt u wel een eigen bijdrage aan het CAK die inkomensafhankelijk is. Bij Tomar wordt gewerkt met het PGB. Kosten particulier wonen Het wonen in een particuliere zorginstelling kost geld. In tegenstelling tot wat de naamgeving en gedachte wellicht suggereert is deze zorg niet alleen toegankelijk voor de allerrijkste van ons land. De laatste jaren zijn er steeds meer particuliere zorgaanbieders bijgekomen met betaalbare prijsstellingen. Er zijn zorgaanbieders waar je voor €2500 in de maand kan wonen (studio), maar er zijn ook instellingen die vanaf €4500 tot wel €6000 per maand vragen. De keuze voor een zorgaanbieder is geheel persoonlijk en het komt naast geld vooral ook aan op welk gevoel het u of uw naaste geeft. De prijs die u bij Tomar betaalt is afhankelijke van het type appartement en maximaal 3300 euro per maand voor ons grootste driekamer appartement. Voor de specifieke kosten kunt u contact opnemen met ons. Bij deze kosten zijn inbegrepen:
 • De huur van het appartement inclusief gas, water en licht
 • Verzekering voor brand en schade aan de inboedel en persoonlijke aansprakelijkheid
 • Schoonmaak van het appartement of studio
 • Gebruik van de algemene ruimtes en voorzieningen
 • Alle maaltijden en dranken
 • Aanwezigheid personeel 24/7
 • Verzorging van de was inclusief bedlinnen
 • Televisie, telefonie aansluiting en internet
 • Onderhoud gebouw en appartement
 • Activiteiten en begeleiding
Kosten die niet inbegrepen zijn:
 • Kosten voor stomerij
 • Meerwerk schoonmaakkosten appartement
 • Telefonie gebruik naar betaalde nummers
 • Kosten aanvullende zorg
 • Extra voorzieningen appartement
 • Kosten voor scootmobiel of elektrische rolstoel
 • Kosten voor extra uitstapjes
 • Eigen bijdrage aan het CAK
Voordeliger Als u een ruim eigen vermogen heeft kan het wonen in een particulier verpleeghuis voordeliger uitpakken dan het wonen in een regulier verpleeghuis. Dit verschil komt vooral door het afdragen van een hoge of lage eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage in het hoge segment voor een regulier verpleeghuis is €2469,20 per maand voor wonen en zorg. Hier zitten niet de additionele diensten bij die u eventueel nog moet afnamen zoals bijvoorbeeld de was of activiteiten. In een kleinschalig particulier verpleeghuis betaalt u de lage eigen bijdrage van maximaal 899,80 per maand.  Dit is wel zonder de eigen bijdrage voor de woon- en servicekosten. Wilt u meer informatie over de eigenbijdrage aan het CAK? Klik hier voor de site van het CAK.

(Beginnende) Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. Om de beste zorg te kunnen verlenen verschilt de zorg per bewoner soms enorm. Voor de ene bewoner is dit het beste en voor de ander dat. Dit ligt allemaal aan de vorm van dementie die zij hebben, hun gewoontes en de fase van de dementie waar ze zich op dat moment in begeven.

 • De meest voorkomende vormen van dementie zijn:
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Fronto-temporale dementie
 • Lewy body dementie

Hier een korte uitleg over de verschillende soorten dementie. Voor meer informatie over deze of andere vormen van dementie kan je bij ons terecht. Zelf graag wat meer informatie opdoen? Dan verwijzen wij je graag door naar deze website.

Ziekte van Alzheimer
Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen, problemen oplossen en een gesprek volgen.
Daarnaast krijgt hij meer moeite met bijvoorbeeld:

 • nieuwe informatie onthouden; het onthouden van wat er net gezien of gehoord is.
 • informatie onthouden die langere tijd in het geheugen zat.
 • onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
 • taal gebruiken en begrijpen. Dit heet afasie.
 • voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn.
 • handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren.
 • nadenken over situaties en deze beoordelen.

Ook kan iemand zich ook anders gaan gedragen. Zijn karakter verandert. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of hij wordt juist lusteloos. Stemmingen kunnen snel omslaan.
Bij sommige mensen met alzheimer kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

Vasculaire dementie
Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigt is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Wat vaak vooral opvalt is dat men langzamer gaat denken, spreken en handelen. Men kan zich moeilijker concentreren en moeilijker meerdere dingen tegelijk doen.
Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben, zoals wankeler of langzamer lopen. Ook kan bijvoorbeeld verlamming, of gevoelsverlies ontstaan.
Het verloop van vasculaire dementie is grillig en onvoorspelbaar. De ziekte begint vaak plotseling., bv a.g.v een CVA of hersen-infarct. Iemand met vasculaire dementie kan geleidelijk achteruitgaan, maar het kan ook plotseling slechter gaan. In deze stapsgewijze ontwikkeling kunnen er stabiele periodes zijn met weinig achteruitgang of zelfs een beetje vooruitgang.

Fronto-temporale dementie
Fronto-temporale dementie (FTD) komt vaak voor op jongere leeftijd (tussen het 40e en 60e levensjaar). Veranderingen in het gedrag vallen dan meestal als eerste op. Ook kunnen taal en spraak dan worden aangetast. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven.
Bij de gedragsvariant van FTD is te herkennen aan impulsiviteit, dwangmatigheid, ontremd gedrag en ongevoeligheid. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Grenzeloos gedrag, geen rekening houden met anderen
 • Schrokkend en veel eten, soms niet meer kunnen stoppen
 • Ongepaste opmerkingen of grapjes
 • Plotseling grote uitgaven doen
 • Impulsieve beslissingen nemen
 • Geen initiatief tonen en geen interesse hebben in anderen
 • Daarnaast krijgen mensen met FTD steeds meer moeite met plannen, organiseren en spreken. Ze hebben moeite met grammatica en formuleren daarom onjuiste zinnen. Hun woordschat wordt kleiner waardoor ze vaak niet op de juiste woorden kunnen komen. Ook hebben ze moeite met zelf spreken en het begrijpen van anderen.

Lewy body dementie
Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.
Iemand met Lewy body dementie heeft in het begin geen geheugenproblemen of moeite met het uitvoeren van handelingen maar het valt vaak op dat iemand aandacht stoornissen krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen. Dit maakt het moeilijker om deze vorm van dementie te herkennen.
Het verloop van Lewy body dementie is minder duidelijk te schetsen. De ziekte is nog niet zo lang bekend, en de ziekteverschijnselen lijken gedeeltelijk op die van alzheimer en de ziekte van Parkinson. De achteruitgang bij Lewy body dementie gaat meestal sneller dan bij alzheimer.

Wat betekent Tomar

De naam Tomar is afgeleid van het Arabische woord voor rivier.

Een rivier baant op natuurlijke wijze zijn eigen weg door het landschap en dat willen we met Tomar ook bereiken. Een eigen natuurlijke manier in het zorglandschap bewerkstelligen. Daarbij symboliseert een rivier de dynamiek van het leven en het voortdurend in beweging en ontwikkeling zijn van de mens.

Corona

CORONA UPDATE FEB 2022

Beste familie, contactpersonen en bezoekers,

Eind februari 2020 brak in Nederland en Europa de ellende los rondom het Corona virus. Begin Maart 2020 hebben wij uit voorzorg de deuren van Tomar gesloten voor bezoek en familie. Een zeer heftige periode volgde voor zowel jullie als familie en naasten van onze bewoners, alsook voor ons als Tomar team. De dagen en maanden gleden voorbij en diverse openstellingen en sluitingen hebben hierbij de revue gepasseerd. Ondanks allerlei dingen die niet mochten hebben we op bijzondere en noodzakelijke momenten gezocht naar de juiste oplossing om contact wel mogelijk te maken. In onze ogen is dat altijd in goed overleg gelukt en hebben we de menselijkheid binnen onze organisatie kunnen behouden.

Trots zijn we ook op het feit dat we tot op heden het virus buiten de deur hebben weten te houden. Dit was niet mogelijk zonder de zorgzaamheid, oplettendheid en medewerking van u als familie en contactpersonen. Samen met het hele team hebben we hard gewerkt om onze bewoners en onszelf veilig en gezond te houden. Soms was dit niet makkelijk, maar in gesprek met elkaar is er altijd respect en begrip geweest. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is iets wat zeer uniek is binnen onze sector, namelijk tot op heden geen enkele interne besmetting.

Het goede nieuws voor ons als maatschappij is dat Nederland gefaseerd in 1,5 week weer volledig open zal gaan. Het virus is helaas niet weg en de besmettingen zijn ook nog in zeer hoge mate aanwezig. Echter zijn de gevolgen van besmetting voor gezonde mensen steeds minder heftig en is de druk op de ziekenhuizen onder controle. Het virus blijft echter wel een bedreiging en gevaarlijk voor minder gezonde en ook oudere mensen. We zullen daarom nog steeds onze bewoners en collega’s zo veel mogelijk beschermen. Dit is een wens alsook een verplichting voor Tomar.

Per vandaag gaan we als Tomar mee in de Landelijke en algemene maatregelen. Dat betekent allereerst dat er geen restrictie is op het aantal bezoekers. Wel vragen we u om het aantal bezoekers te beperken per keer. Bezoek is mogelijk op het appartement of in een lege woonkamer of keuken op de 1e of 2e verdieping dit om groepsgrootte te beperken. Registratie is niet meer nodig bij binnenkomst. Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht, maar wordt wel geadviseerd en gewaardeerd. Met het personeel is afgesproken dat zij bij persoonlijke verzorging waarbij ze dicht bij de bewoner bezig zijn een mondmasker dragen. De keuze is verder vrij en we doen hierbij een beroep op ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Wel vragen we u om bij binnenkomst de handen te desinfecteren en uiteraard om thuis te blijven bij klachten of een positieve (zelf)test.

Wat vragen we van familie en bezoekers per 18-02-2022:

 • Bezoek op appartement of in een lege woonkamer/keuken op de 1e of 2e
 • Probeer het aantal bezoekers beperkt te houden.
 • Een mondmasker is geadviseerd en beschikbaar bij de ingang.
 • U desinfecteert uw handen met alcohol bij binnenkomst.
 • Blijf thuis bij klachten of een positieve (zelf)test

Het verleden heeft laten zien dat we met elkaar de omgeving veilig kunnen houden, daarom gaan we ook vol vertrouwen deze nieuwe fase in.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Vriendelijke groet,

Team TomarWonen.